Škôlka jazyka C
http://skolka-jazyka-c.freespace.sk/

Rozcestník
http://skolka-jazyka-c.freespace.sk/viewtopic.php?f=142&t=736
Stránka 1 z 1

Autor:  libcosenior [ 28 Sep 2018, 09:30 ]
Predmet príspevku:  Rozcestník

zadávanie z klávesnice
startsWith-začína, endsWith-končí, contains-obsahuje
toLowerCase-zmeň na malé, toUpperCase-zmeň na veľké
trim-odstráň biele znaky
replace-zameň podreťazec za iný
format-formátovanie výpisu
length-počet znakov v reťazci
podmienky if else
podmienky switch case default
cyklus for
cyklus while
cyklus do-while
deklarovanie poľa
naplnenie poľa a jeho výpis
sort - zoradiť - trieda Arrays
binarySearch - nájde index 1. nájdeného prvku poľa (musí byť zoradené) - trieda Arrays
copyOfRange - výsek poľa podľa indexov od do (posledný sa nezapíše) - trieda Arrays
toCharArray - zmeň na pole znakov
charAt-vráti znak na indexe
valueOf - zmeň char na String ('a' na "a")
substring - vráti podreťazec podľa zadaných indexov (posledný sa neráta)
compareTo - porovná dva reťazce podľa abecedy.
split - rozdelenie reťazca podľa separátoru, napr. medzera, botkočiarka, čiarka a pod.
PI a Eulerove číslo - trieda Math
min, max - vráti menšie, väčšie číslo z dvoch zadaných ako parameter - trieda Math
round - zokrúhliť matematicky - trieda Math
ceil - zaokrúhliť hore - trieda Math
floor - zaokrúhliť dole - trieda Math
abs - vráti absolútnu hodnotu čísla- trieda Math
signum - vráti -1, 0 alebo 1 podľa toho, či je číslo záporné, nula alebo kladné - trieda Math
sin, cos, tan - goniometrické funkcie - trieda Math
acos, asin, atan - cyklometrické funkcie, z hodnôt sin, cos, tan vrátia hodnoty radiánov, ktoré sa dajú preniesť na uhly v stupňoch - trieda Math
pow - umocnenie - trieda Math
sqrt - druhá odmocnina - trieda Math
exp - Eulerove číslo umocnené na daný exponent - trieda Math
log - prirodzený logaritmus daného čísla - trieda Math
log10 - dekadický logaritmus daného čísla - trieda Math
tretia a následné odmocniny - trieda Math

Stránka 1 z 1 Všetky časy sú v GMT + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/